top of page
  • Grey Vimeo Icon
  • Pàgina Facebook
  • Grey Twitter Icon
  • Tràiler
  • Grey Instagram Icon

COORDENADA  1436TD

Arxius  Ocults (vol 1)
ABOUT
Book
Festival
Winner

Informació canalitzada  des  del  1997 fins  al  2000.

Sinòpsi

"Més enllà de la consciència unidimensional vaig descobrir un diari que no sabia que mai hagués escrit i poc després la vaig conèixer a ella i el seu món de quars multi dimensional. Mai no havia imaginat que les nostres vides, la nostra existència pogués fer re-sorgir dos mons en un mateix temps, en un mateix camí. Jôrian és arquitecta i doctora en Medecina Sogètica i em mostrà un món desconegut i lluminós i molt proper quan la vaig conèixer a ella...quan em vaig conèixer a mi."

ECG1; ECG2;ECG3

DE L'ANY 1997 AL 2000, DANA JORDÀ VA REBRE CERTA INFORMACIÓ INTERDIMENSIONAL EN ARXIUS  DE QUARS, QUE VA CANALITZAR I RECOLPILAR DETALLADAMENT EN FORMAT DIARI TAL I COM LI HAVIA ESTAT TRANSMÈS. SEGONS EL SEU PROPI TESTIMONI 'jo escrivia talment m'anaven dictant'' I  VA RELATAR QUE ABANS  D'ALLÒ HAVIA TINGUT CONTACTE AMB  ALGÚ  D'AQUESTS ALTRE ESPAI ' Però  d'això en  vaig  ser  conscient molt més tard' '  

TRAILER
Tràiler  Coordenada 1436TD* Arxius Ocults i una  història d'amor
Claudellumfilms

Tràiler Coordenada 1436TD* Arxius Ocults i una història d'amor

La missió

Lectures

04

La missió

03

Els Fets

02

Arxius Ocults

01
Dtra. En  Sogètica i Arquitecta

Jôrian Landsbury

Estructures
 Sogètiques

Kram Carter

Dtr. En medicina Sogètica

Martí  Carter

Control Interdimensional
Física Nuclear ,Energia i Geologia

Sani Reig

Energia Cristall Sogètic

Adzur Carter

Física Nuclear ,Energia Sogètica i Geologia

Aixa Satish

Control Interdimensional

Xavier Companys

Controladora  i  viatjant  interdimensional

Àmbar Lemiug

Canalitzadora

Oceania 

Controlador  i  viatjant  interdimensional

Dràsir Lemiug

Nucli

Meisses

Contact

Freddy Domènech

Personatges
bottom of page